Historie Řecka

Od starověku až po současnost

Stručná historie Řecka

Aneb co byste měli vědět, než se vydáte do země plné antických památek


Image

Kolébka civilizace

Řecko je právem považováno za kolébku západní civilizace a řecké umění, věda a filozofie je součástí našich životů až dodnes. Vznik prvních ostrovních městských center, jejichž zosobněním se na počátku 2. tisíciletí př. Kr. stala Mínojská civilizace na Krétě, nastává v době bronzové.

Temný věk

Po výbuchu sopky na ostrově Santorini, který kolem roku 1500 př. n. l. tuto palácovou civilizaci zničil, rozkvetla na pevnině Mykénská civilizace a mohutné citadely v Mykénách, Tíryntu, Pylosu a jinde, se staly centry nových organizovaných království. Po jejich zániku kolem roku 1150 př. n. l. nastává na dvě století tzv. temný věk, který bývá spojován s příchodem nových obyvatel, Dórů. V této době upadalo hospodářství, řemesla i obchod. Temné období významně zahýbalo také demografií, podle některých pramenů se výrazně snížil počet obyvatel a kmeny osídlovaly jiná území.


Image

Městské státy a Illias s Odysseou

Další období je ve znamení formování městských států, vzniku řecké abecedy, eposů Iliady a Odyssey a považuje se za počátek řecké renesance.

Archaické a klasické období

V následujícím Archaickém období, období rychlého ekonomického a společenského vzestupu, vznikají kolonie od Španělska až po území kolem Černého moře a je tak položen základ pro vrcholné Klasické období v 5. a 4. st. př. Kr. To je ve znamení kulturní a politické převahy Athén a je nazýváno „zlatým věkem“ řecké civilizace, které ale končí bratrovražednými Peloponéskými válkami.

Dobytí Římany

Během následujícího století sílí pozice Makedonie a Alexandr Veliký posléze v čele svých armád buduje obrovské impérium až k povodí řeky Indus. Následuje úplné dobytí Řecka Římany roku 146 př. Kr. a vcelku šetrná římská okupace, neboť většina římských císařů byla velkými obdivovateli řecké kultury. Po rozpadu Římské říše se Řecko dostává na mnoho století do sféry vlivu Byzantské říše a až během křižáckých výprav vznikají na jeho území francká a latinská knížectví soupeřící o moc s Benátčany, kteří zaujímají strategické pozice v Egejském moři.


Image

Osmanská nadvláda a nezávislost

Po dobytí Konstantinopole Turky roku 1453 začíná v Řecku éra Osmanské nadvlády, která končí až po čtyřech stoletích, kdy v roce 1821 vypukla řecká válka o nezávislost. Jejím výsledkem byl vznik nezávislého Řeckého království, které během 19. a 20. století postupně integrovalo i další území s řeckým obyvatelstvem. Řecký stát získal svoji definitivní podobu po skončení II. světové války a roku 1974 byl po referendu přeměněn z konstituční monarchie na parlamentní demokracii.

Řecké památky

Již z tohoto letmého pohledu do historie je patrné, že co se týče památek, připravily dějiny na řeckém území bohatou plejádu starověkých římských chrámů, byzantských kostelů a klášterů, tureckých mešit, franckých hradů či tradičních řeckých osad a Řecko tedy má rozhodně co ukázat.

Zájezdy do Řecka

Vyberte si z tisíců zájezdů renomovaných cestovních kanceláří. Vydejte se poznávat památky Athén, ostrovů Kréta, Rhodos, Korfu, Santorini, Zakynthos nebo si zarezervujte pobytový zájezd na kterýkoliv další řecký ostrov!

Najít zájezdy